help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen en van het Fonds voor provinciale en gemeentelijke schoolgebouwen overgaan naar de Gemeenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1989
Pagina:13069
Advies van de Raad van State 19157 + 19208
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking