help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 september 2022 tot vaststelling vanaf het kalenderjaar 2022 van de tegemoetkoming voor diverse maatregelen die voorzien zijn met betrekking tot de federale gezondheidssectoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/09/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2022
Editie:2
Pagina:75559
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72039 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72039
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/10/2022 tot ...