help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 24 juni 2022 tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2022
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/2022
Pagina:67491
Advies van de Raad van State 70741
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 7, 1°, 4° en 5°, art. 8, 1°, art. 10 en 11: te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/01/2023 (art. 19). Gedeeltelijk uitgevoerd: art. 10: 01/01/2023 (BVR 25/11/2022, art. 34)

Periode van geldigheid van 26/09/2022 tot ...