help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de bestemming van de gevangenissen en de plaatsing en de overplaatsing van de gedetineerden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/2022
Pagina:61553
Advies van de Raad van State 71164
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 in zoverre dit artikel een nieuw streepje betreffende het detentiehuis van Kortrijk invoegt in art. 1, §1, eerste lid, van het KB 17/08/2019: 01/06/2022 (art. 3, eerste zin)
Art. 1 in zoverre dit artikel een nieuw streepje betreffende de gevangenis van Haren invoegt in art. 1, §1, eerste lid, van het KB 17/08/2019: 01/10/2022 (art. 3, tweede zin)
Art. 2 (invoeging van een nieuw streepje betreffende de gevangenis van Haren in art. 1, §2, 2, §2, 3 en 4 van het KB 17/08/2019: 01/10/2022 (art. 3, tweede zin)

Periode van geldigheid van 01/06/2022 tot ...