help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 april 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden inzake de opleiding voor de wielersport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1995
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1995
Pagina:19171
Advies van de Raad van State 24119
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/07/1995 tot 20/05/2004