help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 28 april 2022 houdende instemming met het derde Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euregionale samenwerkingsverbanden (ESV's), opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2022
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2022
Editie:2
Pagina:49885
Advies van de Raad van State 69996
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/06/2022 tot ...