help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/1993
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/1993
Pagina:20414
Advies van de Raad van State 20611
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie “Alle” in de analyse.

Periode van geldigheid van 25/09/1993 tot 31/05/2016