help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 september 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1973 houdende toekenning van een toelage van aanwezigheid of gevaar aan het personeel van de Regie der Luchtwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/1976
Pagina:15458
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2: 01/01/1975