help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2022
Pagina:18731
Advies van de Raad van State 70535
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 3, 2°, en 9, 2°: 01/07/2022 (art. 37, tweede lid)
Art. 32 en 33: 31/03/2022 (art. 37, eerste lid)

Periode van geldigheid van 18/03/2022 tot ...
Opmerkingen Art. 16 en 18 tot 31 en 33: autonome bepalingen