help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 2022 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht inzake de handelsagentuurovereenkomsten houdende de bescherming van handelsagenten tegen de eenzijdige verhoging of oplegging van de kosten door de principaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2022
Pagina:18028
Advies van de Raad van State 70261
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/03/2022 tot ...