help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief Vlarem van 28 juli 1993 betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1993, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991, Belgisch Staatsblad van 26 juni 1991, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1993
Nummer: VLAREM-93/01
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1993
Pagina:18467
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld