help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

Citeertitel: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/10/2021
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/11/2021
Edition:1
Page:111968
Avis du Conseil d'Etat 69114
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking (art. 73)

Overgangsbepalingen: art. 66 tot 71

Période de vigueur du 16/11/2021 au ...