help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/2021
Pagina:106235
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 69898
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de minister (art. 16) en vastgesteld op 11/10/2021 (MBFO 06/10/2021, art. 2)

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 11/10/2021 tot ...