help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 april 1985 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen ten bate van sommige ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1985
Pagina:7787
Advies van de Raad van State 16370 + 16252
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1985