help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten van sporters als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/2022
Editie:2
Pagina:87785
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 72311
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2022 en "van toepassing op de premies die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend" (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/12/2022 tot ...