help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1970 houdende oprichting van een Paritair Comité voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/2021
Editie:2
Pagina:94824
  • 21/09/2021 (Rechtzetting)
    Datum van de akte. Hoewel het volledige KB terug wordt bekendgemaakt op 21/09/2021, blijkt de datum van de akte (en deze van de ondertekening ervan) het enige verschil te zijn met de tekst die op 06/09/2021 werd bekendgemaakt.
Advies van de Raad van State 69153
Inwerkingtreding / Uitwerking Gekozen datum van inwerkingtreding: 10de dag na de bekendmaking van 06/09/2021.


Periode van geldigheid van 16/09/2021 tot ...