help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 19 juli 2021 tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/07/2021
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/07/2021
Page:76603
Avis du Conseil d'Etat 69695
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering (art. 7: "De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van de inwerkingtreding."); algemeen vastgesteld op 15/09/2021 (BVR 24/08/2021, art. 5, eerste lid), uitgezonderd:

- Art. 3 tot 6 (Hoofdstuk 3): 01/11/2020 (zie BVR 24/08/2021, art. 5, eerste lid)

Période de vigueur du 01/11/2020 au ...