help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen - Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Oost-Vlaanderen houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en vaststelling van de personeelsformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1995
Pagina:27864
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 31/05/2006
Opmerkingen Vermelding
Zonder voorwerp ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) en de inwerkingtreding van de erkenningen van deze maatschappijen met ingang van 01/06/2006

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 07/12/1994