help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2020
Nummer: 37
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/2020
Editie:2
Pagina:49515
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 14/02/2023 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 4 en 14 tot 19
Advies van de Raad van State 67527 + 67610
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 2: 01/03/2020 (art. 4)
Art. 3: dag van bekendmaking (art. 4)
Art. 5 tot 8: dag van bekendmaking (art. 9)
Art. 10: 10de dag na bekendmaking
Art. 11 en 12: 01/03/2020 (art. 13)
Art. 14 tot 17: dag van bekendmaking (art. 18)

Periode van geldigheid van 01/03/2020 tot ...