help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 juni 1995 tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1996
Pagina:257
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

TT 01/01/1995 - 31/12/1995

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot 31/12/1995