help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2000
Editie:1
Pagina:41671
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2000

Periode van geldigheid van 01/05/2000 tot ...
Opmerkingen Enkel de artikelen 1, 2 en 4 hebben een algemene draagwijdte. Artikel 3 heeft geen algemene draagwijdte en wordt om die reden niet geanalyseerd.