help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 maart 2020 houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/2020
Editie:2
Pagina:15585
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10/03/2020 (interpretatie van de woorden "onmiddellijk van toepassing" die door het artikel 3 worden vermeld)

Buitenwerkingtreding: 31/03/2020 (datum afgeleid uit art. 1)

TT

Periode van geldigheid van 10/03/2020 tot 31/03/2020