help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 30/2020 van 20 februari 2020

"vernietigt artikel 167, 7°, van de wet van 18 juni 2018 «houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/2020
Nummer: 30/2020
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/2020
Pagina:14916
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte van de vernietigde bepaling: 18/062018

Periode van geldigheid van 18/06/2018 tot ...
Opmerkingen Gehele vernietiging van artikel 167, 7°, van de W 18/06/2018 "Vermits de bestreden bepaling een onlosmakelijk geheel uitmaakt" (zie het punt B.5 van het arrest).