help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 tot vastelling van de datum van neerlegging zoals bedoeld in artikel 190, § 2, tweede lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 190, § 1, van de voornoemde wet voor het jaar 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/2013
Pagina:83268
Advies van de Raad van State 54285
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2013

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...