help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 2010 ter begrenzing van de deelneming aan opeenvolgende trekkingen van de "Joker", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, tot de trekkingen georganiseerd tot en met 29 januari 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/2010
Pagina:66466
Advies van de Raad van State 48606
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/11/2010

Periode van geldigheid van 11/11/2010 tot ...