help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2019
Editie:1
Pagina:107316
Advies van de Raad van State 66182
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 87)

Art. 42, 6°, en deel 4 van bijlage 8: "op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, vast te stellen datum en uiterlijk op 31/12/2025" (art. 87)

Overgangsbepalingen: art. 84 en 85

Opgelet: de inwerkingtreding van deel 4 van bijlage 8 doet een aantal bepalingen van het BVR 13/12/2019 (BS 10/01/2020) in werking treden.

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...
Opmerkingen De bijlagen (nrs. 1 tot 14) bevatten artikelen. Om de eventuele wijzigingen van deze bijlagen te identificeren, zie de afzonderlijke fiches onder de rubriek "Bijlage(n)" van deze fiche.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019  
Bijlage 28/06/2019