help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 1 oktober 2019 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/10/2019
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/10/2019
Page:92549
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 18/10/2019 (art. 3)

Période de vigueur du 18/10/2019 au 18/10/2020
Remarques Advies RvS: het in de aanhef vermelde advies RvS nr. 48952 werd niet over het voorliggend ontwerp van besluit gegeven maar wel over het ontwerp dat MBVO 30/11/2010 is geworden (Ministerieel besluit van 30 november 2010 'houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning').