help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2019
Pagina:69783
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/07/2019 tot ...