help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2019
Pagina:61992
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/06/2019 tot ...
Opmerkingen Oorsprong van deze akte en advies van de Raad van State: het gestemde wetsvoorstel vindt zijn oorsprong in de tekst van een voorontwerp van wet waarover de Raad van State advies nr. 65312 verleende. U kan dit advies en het voorontwerp van wet raadplegen op de website van de Raad van State: www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/65312.pdf (zie ook: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3697/54K3697003.pdf) en http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/65312/ontwerp