help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 2019 betreffende de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2019
Editie:3
Pagina:60658
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 65487
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2019

Overgangsbepalingen: art. 37

Periode van geldigheid van 01/07/2019 tot ...