help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2019
Pagina:29039
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65079 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65079
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2019 ("op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/04/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 4: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.