help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2019
Pagina:2924
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64648
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/08/2018

Periode van geldigheid van 05/08/2018 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies 63.261 dat wordt vermeld in de aanhef heeft betrekking op een ander ontwerp dat het DVO 29/06/2018 'houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie' is geworden.