help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen in de aardappelverwerkende industrie die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (PC 118)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2018
Pagina:101655
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64511 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64511
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT: 21/12/2018 - 31/10/2019

Periode van geldigheid van 21/12/2018 tot 31/10/2019
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd of als ze een besluit wijzigen waarvan het ontwerp aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.