help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1993 betreffende de toekenning van toelagen voor sociale voorzieningen ten behoeve van de studenten van het hoger onderwijs buiten de universiteiten voor de periode vanaf 1 september 1993 tot 31 augustus 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1993
Pagina:24715
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993

TT 01/09/1993 - 31/08/1994