help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018 over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 26/10/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/12/2018
Page:93859
Avis du Conseil d'Etat 64308
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "Dit besluit wordt de eerste keer toegepast in 2019 bij de afrekening van de kosten van de prestaties door de gewestelijke ontvangers in het kalenderjaar 2018." (art. 5)


Période de vigueur du 14/12/2018 au ...