help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2018
Pagina:90625
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64074 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64074
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/12/2018 tot ...