help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juni 2018 tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2018-2019


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/2018
Pagina:66358
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 63401 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63401
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1 voor bijlage 1 die de bijlage A vervangt: 01/07/2018
Art. 1 voor bijlage 2 die de bijlage B vervangt: 03/09/2018

Overgangsbepalingen: art. 1

Periode van geldigheid van 01/07/2018 tot ...