help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering tot 15 juni 2018 tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, wat betreft de technische voorschriften voor alleenvarende duwbakken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2018
Pagina:61750
Advies van de Raad van State 63071
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/08/2018 ("op de twintigste dag na de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 26/08/2018 tot ...