help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2018
Pagina:57759
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 63326
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019
Art. 2, 4, 5 en 19 tot 26 : 19/07/2018

Overgangsbepalingen: art. 93 tot 97

Periode van geldigheid van 19/07/2018 tot ...