help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2018
Editie:1
Pagina:57597
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 63528
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2018 ("de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Rekening houdende met de franse tekst van artikel 9, werd de inwerkingtreding vastgesteld op 01/08/2018, wat de datum is die overeenkomt met de vermoede wil van de steller van de tekst. In de Nederlandse tekst ontbreken de woorden "die volgt" na het woord "maand".Periode van geldigheid van 01/08/2018 tot ...