help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 mei 2018 tot wijziging van artikel 23, § 9, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2018
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2018
Pagina:42222
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/06/2018 tot ...