help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/2018
Pagina:42206
Advies van de Raad van State 63153
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/05/2018 ("de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt")

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de openbare onderzoeken die van start gaan vanaf de dag waarop het in werking treedt.

Periode van geldigheid van 23/05/2018 tot ...