help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de arbeidsvoorwaarden van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2017
Pagina:92373
Advies van de Raad van State 61947
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2017
Art. 1, 1°: 01/11/2016
Art. 4, 1°: 01/01/2016
Art. 4, 4°: 01/07/2016
Art. 4, 6°: 01/01/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...