help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van de Raad van Bestuur van 10 maart 2010 betreffende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur (van 13 september 2006) betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2010
Editie:1
Pagina:19584
  • 16/07/2010 (Tweede bekendmaking)
    Deze bekendmaking heeft geen rechtsgevolgen
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/03/2010

Periode van geldigheid van 10/03/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van 13 september 2006)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.