help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

Citeertitel: "decreet Rechtspositie Basiseducatie"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2017
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2017
Pagina:84527
Advies van de Raad van State 61063
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018
Art. 39, § 6: 01/09/2017

Overgangsbepalingen: art. 100 tot 103

Periode van geldigheid van 01/09/2017 tot ...