help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 1985 tot wijziging van het besluit van de Regent van 13 juli 1948 houdende uitvoeringsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 80 van 28 november 1939, bevestigd door de wet van 16 juni 1947 en gewijzigd door de besluitwet van 28 februari 1947, tot aanvulling en wijziging van de wet van 5 juni 1868 betreffende de vrije bewerking van goud en van zilver en houdende instelling van de verplichte waarborg van het gehalte van sommige werken uit edel metaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1985
Pagina:9809
  • 27/08/1985 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 15839
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking