help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 februari 2007 houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2007
Pagina:13652
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking
Uitwerking: begrotingsjaar 1998

TT 1998

Periode van geldigheid van 01/01/1998 tot 31/12/1998