help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 juni 2017 tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2017
Pagina:65253
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 09/03/2017


Periode van geldigheid van 09/03/2017 tot ...