help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sedecies van 19 juli 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2017
Pagina:2058
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van de W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 19/07/2016