help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2016
Editie:3
Pagina:91282
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: begrotingsjaar 2017: 01/01/2017 - 31/12/2017

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot 31/12/2017